hits

januar 2015

Sporet vi av - bokstavelig talt?

Etter at gårdsdagens bloggpost spratt rett opp til toppen av blogglisten.no er det tydelig at fotgjengere i skiløyper engasjerer. Dette er flott å se. Debatt, uavhenging av meninger og standpunkter, er noe vi alltid burde ønske velkommen. 

I starten prøvde jeg å henge med på diskusjonsfeltet og respondere på kommentarene - men dette ble til stadighet vanskeligere da diskusjonen sporet av. Plutselig handlet debatten om generell bruk av marka, mens mitt innlegg spesifikt omfattet ødeleggelse av preparerte skiløyper.

Forrige bloggpost omhandlet det faktum at per dags dato er det ikke lov til å ødelegge preparerte skiløyper. I Norge har vi fri ferdsel i utmark hele året, men Friluftsloven (Allemannsretten) er tydelig på at det ikke er lov til å ferdes på en måte som gjør at man ødelegger preparerte løyper. Dette støttes av Marianne Reusch, dr.juris og en av Norges fremste ekspert på allemansretten. Det er altså ikke lov å gå i skiløyper dersom dette fører til ødeleggelse.

Debatten knyttet til generell bruk av marka må folk mer enn gjerne ta - men ikke bland dette inn med herværk av skiløyper. Mitt innlegg handlet ikke om å nekte folk å bruke marka, den handlet om å ikke ødelegge skiløyper.

Det er veldig bra at folk benytter seg av marka - det er sunt for både kropp og sjel. Men er jeg egoistisk og arrogant ved å hevde at jeg syns det er trist at preparerte skiløyper ødelegges? Friluftsloven §11 sier at det ikke er lov å ødelegge preparerte løyper som volder ulemper for bruker. Preparerte løyper innebærer her selve skisporene til klassisk bruk, og skøytetraseen i midten. Skiløyper er ofte et resultat av frivillig arbeid (dugnadsarbeid i og mellom idrettsklubber) og andre frivillige organisasjoner. Er det virkelig egoistisk å oppleve det som leit at alt arbeidet frivillige folk legger ned av tid, penger og ressurser ødelegges?

Jeg ønsker med andre ord ikke å begrense deres tilgang til marka. Jeg ønsker bare at skiløyper ikke skal tråkkes ned, og dermed bli ødelagt. Husk at det er ingenting som begrenser fotgjengere til å søke om mulighetene til å lage egne gangveier kun beregnet på gående på vinterstid. Da kan dere bruke egne penger, ressurser og tid selv på å måke gangveiene deres, slik som skiløperne har gjort i sitt arbeid med skiløypene. Men til da, ikke ødelegg preparerte løyper som vi har fått tillatelse til å tilrettelegge for.

Så hva med at vi lar fottøyet bli stående hjemme når vi oppsøker skiløypene neste gang, og heller finner frem truger eller ski? Dere kommer til å elske det. 

Dette er ulovlig!

Dette er faktisk ikke lovlig i følge allemansretten

Sindre holder skikurs og rulleskikurs.

Jeg blir lei meg når jeg ser fine skiløyper, nydelige skispor bli unødvendig ødelagt. Som regel så lar jeg det passere, dere er så mange. Men av og til øyner jeg et håp og stopper med et smil om munnen og prøver å forklare at dere ødelegger skiløypene når dere går midt i sporet. Men dere vil ikke høre. Vi går ikke i sporet (klassisksporet) vi går mellom, sier dere. Det er skøytesporet forklarer jeg. Det er preppet for å være plant, og det blir ikke plant med alle hullene skoene deres lager. Vel, det er ingen andre steder å gå, sier dere. Vi kan ikke gå i parken, sier dere. Vi kan ikke gå på skogsbilveier, sier dere. Vi kan ikke gå på gangveier, sier dere. Vi kan bare gå ett sted, må jo jeg skjønne. I skiløyper.

JEG kan bare gå ett sted. Vi SKILØPERE kan bare gå ett sted. I skiløyper.

Tenk om alle skulle gått til fots i skiløypene. Hva hadde vært igjen av skiløypa da?

Så prøver jeg å forklare at mye jobb ligger bak de flotte skisporene. Det må brukes ekstra ressurser på å preparere oftere for å reparere skadene etter at dere har gått der. Når jeg forklarer det, svarer dere at dere alltid har gått her og det må jeg jo skjønne.


Skiløypene blir ikke slik av seg selv

Jeg prøver å appelere til fornuft. Det går ikke. Da tar jeg til slutt fram det eneste som kan hjelpe. Jeg roper ikke, men for å gjøre det klinkende klart: I FØLGE ALLEMANNSRETTEN ER DET ULOVLIG Å GÅ PÅ BEINA I SKILØYPA. 

Selv om det burde vært end of story, done deal, svart på hvitt, får jeg en helt annen reaksjon.

Dere gir faen og går videre i skiløypene!

Dere bryter loven, dere ødelegger for andre, dere bryr dere ikke.

Skam dere!

Fotograf: Sindre Ræder

http://allemannsretten.no/2012/03/03/skiloyper-hva-er-lov-a-gjore-i-dem/

http://www.budstikka.no/nyheter/dette-er-ulovlig-1.7811218

Edit:

Marianne Reusch - eier og driver av domenet allemannsretten.no - er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i rettsvitenskap (ph.d.) fra 2012 med en avhandling om allemannsretten. Hun har skrevet kommentarer til diverse lover i Norsk Lovkommentar, er fagansvarlig for tingsrett  i Store norske leksikon.

I en kjennelse fra Norges Høyesterett (HR-2013-02564-U), sluttet utvalget seg til ankemotpartens vurdering av at en juridisk utredning med tittel "Kommersielle aktiviteter i skiløypene", av Marianne Reusch og en artikkel med tittel "Er golfbaner innmark eller utmark? Eller er spørsmålet feil stilt?" publisert 10. august 2013 på nettsiden www.allemannsretten.no, ikke kunne fremlegges som et ordinært bevismiddel, men heller burde inngå som en del av det juridiske utdraget i saken.

Juridisk teori er også en rettskilde, akkurat som lovtekst, forarbeider og dommer. Hvilken vekt de ulike rettskildene skal tillegges, avhenger av rettsområdet. I dette tilfellet  er det imidlertid snakk om en uttalelse fra den kanskje mest kompetente juristen på et rettsområde som ikke tidligere har vært behandlet av domstolene. Det betyr selvsagt ikke at man trenger å være enig i den tolkningen - eller at den vil stå seg i fremtidig dom fra Høyesterett -, men jeg føler meg temmelig trygg når jeg støtter meg til Reusch` vurdering.

Edit 2: Oppfølgingsblogg