hits

Sporet vi av - bokstavelig talt?

Etter at gårdsdagens bloggpost spratt rett opp til toppen av blogglisten.no er det tydelig at fotgjengere i skiløyper engasjerer. Dette er flott å se. Debatt, uavhenging av meninger og standpunkter, er noe vi alltid burde ønske velkommen. 

I starten prøvde jeg å henge med på diskusjonsfeltet og respondere på kommentarene - men dette ble til stadighet vanskeligere da diskusjonen sporet av. Plutselig handlet debatten om generell bruk av marka, mens mitt innlegg spesifikt omfattet ødeleggelse av preparerte skiløyper.

Forrige bloggpost omhandlet det faktum at per dags dato er det ikke lov til å ødelegge preparerte skiløyper. I Norge har vi fri ferdsel i utmark hele året, men Friluftsloven (Allemannsretten) er tydelig på at det ikke er lov til å ferdes på en måte som gjør at man ødelegger preparerte løyper. Dette støttes av Marianne Reusch, dr.juris og en av Norges fremste ekspert på allemansretten. Det er altså ikke lov å gå i skiløyper dersom dette fører til ødeleggelse.

Debatten knyttet til generell bruk av marka må folk mer enn gjerne ta - men ikke bland dette inn med herværk av skiløyper. Mitt innlegg handlet ikke om å nekte folk å bruke marka, den handlet om å ikke ødelegge skiløyper.

Det er veldig bra at folk benytter seg av marka - det er sunt for både kropp og sjel. Men er jeg egoistisk og arrogant ved å hevde at jeg syns det er trist at preparerte skiløyper ødelegges? Friluftsloven §11 sier at det ikke er lov å ødelegge preparerte løyper som volder ulemper for bruker. Preparerte løyper innebærer her selve skisporene til klassisk bruk, og skøytetraseen i midten. Skiløyper er ofte et resultat av frivillig arbeid (dugnadsarbeid i og mellom idrettsklubber) og andre frivillige organisasjoner. Er det virkelig egoistisk å oppleve det som leit at alt arbeidet frivillige folk legger ned av tid, penger og ressurser ødelegges?

Jeg ønsker med andre ord ikke å begrense deres tilgang til marka. Jeg ønsker bare at skiløyper ikke skal tråkkes ned, og dermed bli ødelagt. Husk at det er ingenting som begrenser fotgjengere til å søke om mulighetene til å lage egne gangveier kun beregnet på gående på vinterstid. Da kan dere bruke egne penger, ressurser og tid selv på å måke gangveiene deres, slik som skiløperne har gjort i sitt arbeid med skiløypene. Men til da, ikke ødelegg preparerte løyper som vi har fått tillatelse til å tilrettelegge for.

Så hva med at vi lar fottøyet bli stående hjemme når vi oppsøker skiløypene neste gang, og heller finner frem truger eller ski? Dere kommer til å elske det. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar